Woensdag appdag: De Zee

Afgelopen dinsdag was de app De Zee van Juf Jannie gratis tijdens het AppEvent. De app werd 10.942 keer gedownload (bron @JufJannieApps). Met de app werk je op een speelse manier aan de woordenschat van de jongste kinderen. Je gaat aan de hand van vier praatplaten op zoek naar allemaal op zoek naar dieren en dingen die je in en rondom de zee kunt vinden. Kies ervoor om de woorden aan te wijzen, of kies dat Juf Jannie je vragen stelt waarop je antwoord moet geven.


Links naar appstore

Link naar appstore Apple:  Download in AppStore

Deze app is niet ontwikkeld voor Android of Windows 8. Maar Juf Jannie heeft wel een aantal andere apps ontwikkeld voor Android.

Leerdoel
PO - kerndoel 1 - De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Groep 1/2:

 • eenvoudige, korte monologen, (interactief) voorgelezen teksten
 • dialogen
 • gesprekken in kleine groep en grote groep (met leraar)

Maar de app is ook goed geschikt voor jongere kinderen van 4 jaar en kan dus ook gebruikt worden in de dagopvang.

Opdracht
Ga eerst met de kinderen een kringgesprek aan over De Zee. Hebben zij de zee al eens gezien? Was dat in Nederland of in het buitenland? Bekijk vervolgens met de kinderen de app. Wat zien zij allemaal? Doe dit niet te lang, zo hebben zij ook nog zelf iets te ontdekken bij het zelfstandig werken. Neem gezamenlijk een kijkje bij de zee met bijvoorbeeld Google Maps of met de webcams van www.scheveningenlive.nl (Scheveningenlive heeft ook een app). Zie je daar dieren? Waarom niet? Sommige dieren leven onder water, sommige dieren leven niet in Nederland. Met wat geluk zie je op de webcam wel een meeuw voorbij vliegen of een kitesurfer. En met dit weer misschien wel een snowkiter. Hebben zij de andere dingen van de platen wel eens in het echt gezien?

Als het kringgesprek klaar is, kunnen de kinderen zelf aan de slag met de app. Afhankelijk van de hoeveelheid iPads in de klas (dit lesidee kan al met één iPad in de klas) kan er met de app gewerkt worden. Laat de leerlingen in tweetallen werken met de app en om de beurt iets aantikken op het scherm. Met elkaar kunnen ze dan ook praten over wat ze zien. Moedig dit aan.

Voorwaarden
Voor instructie:

 • Digibord of beamer en computer met internetverbinding
 • Gespreksstof over De Zee en eventueel wat foto’s van de dieren in het echt
 • App of website waarmee naar de zee gekeken kan worden

Voor zelfstandig werk:

 • Eén of een aantal iPads per groep met de app De Zee
 • Circuitmodel om te regelen dat alle kinderen aan de beurt komen (of leg de iPad(s) in de leeshoek)
 • Eventueel inzicht in welke leerlingen de vaardigheden beheersen en andere kinderen kunnen uitleggen

Voorwaarden vanuit de leerdoelen, deze zijn goed verwerkt in de app:

 • taalaanbod is afkomstig van de leraren, van klasgenoten, van mensen buiten de school en van audiovisuele informatiebronnen zoals CD, CD-Rom, (school)radio en -tv en internet
 • alle teksten hebben/krijgen veel visuele en auditieve ondersteuning (d.m.v. platen, voorwerpen, gebaren, mimiek, stemgebruik, intonatie)
 • zinnen zijn kort en eenvoudig
 • de onderwerpen van de teksten zijn dichtbij, ze gaan over het hier en nu, zijn contextgebonden en concreet, vooral rond concrete voorwerpen of handelingen; de afstand tussen onderwerp en luisteraar is klein

Stappenplan

 1. Bekijk de app met de kinderen
 2. Ga een kringgesprek aan met als thema de zee
 3. Bekijk eventueel gezamenlijk de webcambeelden en bespreek wat je ziet
 4. Bespreek met de kinderen of zij al eens dingen in het echt hebben gezien, wanneer was dat?
 5. Laat de leerlingen in tweetallen in een circuitmodel oefenen met de app en geef hen voldoende tijd
 6. Moedig mondelinge uitwisseling over de platen aan (wel zachtjes)
 7. Bespreek de oefeningen, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Dit hele lesidee kunt u ook thuis met uw kind uitvoeren. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en de app de Zee. Voer het instructiedeel gezamenlijk uit en laat daarna uw kind alleen met de app spelen. Zorg dat u wel in de buurt bent voor vragen en om het gesprek met uw kind weer op te pakken of een verdiepende vraag te stellen. Dit vergroot de woordenschat enorm.

Woensdag appdag: Bru-taal

 

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en een voltooid deelwoorden, maar ook het leren van synoniemen of het leren herkennen van bezittelijke voornaamwoorden, tegenstellingen of het meervoud of verkleinwoord van een woord. Zelfs samengestelde zinnen zitten in de app. Al met al veel verschillende onderdelen om je taalniveau op orde te krijgen.


Links naar appstore

Link naar appstore Apple:  https://itunes.apple.com/nl/app/bru-taal-een-educatieve-taal/id552902237?mt=8

Deze app is niet ontwikkeld voor Android of Windows 8.

Leerdoel
PO - kerndoel 11 – De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
 • regels voor het gebruik van leestekens.

En dan vooral de onderdelen voor groep 5/6:

 • gelijkvormigheidsregel (hond-honden, kast-kastje)
 • analogieregel (hij zoekt, hij vindt)
 • spelling van lange, gelede woorden en woordsamenstellingen (geleidelijk, ademhaling, voetbalwedstrijd)
 • regels van de werkwoordspelling (hij verwachtte, de verwachte brief)
 • complexe interpunctie: komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, haakjes
 • zelfstandig onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten
 • gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals spellingkaarten, controleschema’s

Uiteraard kunnen de leerlingen in het VO met taalmoeilijkheden er ook flink mee oefenen.

Opdracht
In de app kun je verschillende leerlingen met hun eigen naam aanmaken. Dus ook al heb je niet voor iedere leerling een iPad in de klas, dan kunnen de leerlingen toch onder hun eigen naam werken met deze app. De resultaten van de oefeningen (mits afgemaakt) worden opgeslagen in de resultaten per leerling. Laat de leerlingen tijdens het zelfstandig werken alle oefeningen maken en proberen een zo breed mogelijk scala aan resultaten te verzamelen. Mochten ze tijdens het werken veel fouten maken bij een oefening (en dus waarschijnlijk niet goed weten hoe het moet) laat andere leerlingen dan een uitleg voor ze maken. Van uitleggen aan een ander leer je het meest.

Voorwaarden

 • Een aantal iPads per groep met de betaalde app brutaal (€5,49)
 • Circuitmodel om te regelen dat alle kinderen aan de beurt komen
 • Eventueel inzicht in welke leerlingen de vaardigheden beheersen en andere kinderen uitleg kunnen geven

Stappenplan

 1. Bespreek de app en of de leerlingen alle onderdelen denken te beheersen. Wie is goed in wat?
 2. Laat de leerlingen in een circuitmodel oefenen met de app en geef hen voldoende tijd.
 3. Laat leerlingen uitleg maken voor elkaar bij een moeilijk onderdeel.
 4. Bespreek de oefeningen, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Mocht uw kind moeite hebben met taal dan is dit een ideale app om ze mee te laten oefenen. Bekijk wel regelmatig de statistieken van uw kind (klik op de naam en dan op het statistiekenknopje rechts boven) en neem eventuele moeilijke oefeningen door. Laat uw leerling vooral boven zijn/haar eigen niveau oefenen en niet er onder!

Woensdag appdag: Videolicious

Deze blogpost is gebaseerd op een lesidee van Marieke Simonis van LearnOn en uitgewerkt door Rogier Tiel Groenestege, docent biologie en teamleider 1&2 HAVO/VWO aan het Carolus Clusius College Zwolle. 

In Videolicious kun je reeds gemaakte foto’s of filmpjes gebruiken als achtergrond bij een uitleg of verhaal. Als verhalenverteller/uitlegger bepaal jij met welke snelheid en in welke volgorde de foto’s in beeld verschijnen door op het scherm te tikken. Videolicious kan goed gebruikt worden voor het in beeld brengen van een eindproduct en vooral het proces om te komen tot dit eindproduct. Product en proces zijn daardoor beter te beoordelen door de leraar.


Links naar appstore

Link naar appstore Apple

Deze app is niet ontwikkeld voor Android of Windows8.

Leerdoel

PO – kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

 • groep 1/2: ontkiemen van zaden
 • groep 3/4: de opbouw en het uitlopen (de groei) van bollen en knollen
 • groep 5/6: stekken van delen van een plant en de functie van wortel, stengel en blad van een plant
 • groep 7/8: functie van plantendelen

VO – biologie
nr 31: de leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.

VO – wiskunde
nr 27: de leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen

Opdracht
Laat de leerlingen in een aantal foto’s vastleggen hoe het groeiproces van een bruine boon is. De leerlingen kweken een bruine boon in een potje en moeten elke dag vastleggen hoeveel centimeter de wortels en de stengel groeien. Bij het werken aan deze opdracht ontwikkelen leerlingen tevens vaardigheden zoals gegevens verzamelen en verwerken in tabellen en grafieken. De leerling maakt elke dag een foto van de ontkiemende bruine boon met de camera app. De hoek van de iPad en de plek van het bruineboonplantje moeten het liefst elke dag hetzelfde zijn zodat de uiteindelijke fotoreportage de groei van de bruine boon duidelijk laat zien. Met de app Videolicious koppelen de leerlingen de foto’s aan hun verhaal over de groei van de bruine boon. Afhankelijk van het niveau van de leerling kunnen eisen gesteld worden aan het eindproduct. Het fotoverhaal kan een eindproduct zijn maar dit kan ook een onderdeel zijn en tezamen met de meetgegevens gepresenteerd worden in een totaalverslag.

Opmerking: de app Videolicious past automatisch op stilstaande beelden het Ken Burns-effect toe. De foto’s staan niet stil maar bewegen. Mocht je beter de groei in beeld willen brengen, kun je ervoor kiezen om dit met bijvoorbeeld een stopmotion-app zoals iStopmotion of Motion HD (zonder geluid) of met iMovie in beeld te brengen. In dit soort apps zitten meer bewerkingsmogelijkheden voor beeld. Een eenvoudigere app met een verhaal bij één foto is Fotobabble. 

Voorwaarden

 • één iPad per leerling met Videolicious en eventueel andere apps om de beelden te bewerken
 • een bruine boon, glazen potje en benodigdheden om de boon te laten groeien (licht, water)
 • tape of een standaard om af te plakken waar de iPad staat voor de foto (elke dag dezelfde plek)
 • eventueel een gezamenlijke Dropbox (of andere cloud-opslag-dienst of een ELO-omgeving) om de gemaakte filmpjes en presentaties met elkaar te delen

Stappenplan

 1. bespreek de opdracht, maak indien nodig nog een uitgewerkte opdrachtomschrijving
 2. stel eisen aan het eindresultaat en zorg ervoor dat de leerlingen deze helder voor de geest hebben
 3. laat de leerlingen de informatie verzamelen: de foto’s maken en metingen verzamelen
 4. informeer tijdende de loop van het practicum hoe het proces thuis verloopt
 5. begeleid leerlingen in het trekken van conclusies
 6. zorg dat de uiteindelijke filmpjes of zelfs presentaties inclusief filmpjes ergens opgeslagen worden (bijvoorbeeld in een Dropbox, weblog of ELO) en niet alleen op de iPad zelf blijven staan
 7. laat de leerlingen resultaten vergelijken, groeide de boon bij iedereen even goed?
 8. geef leerlingen individueel feedback op de gemaakte opdrachten en presentaties
 9. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Met Videolicious kan het kind zelf een verhaal maken met filmpjes uit het dagelijks leven en daar als reporter over vertellen. Laat uw kind van elke dag in de vakantie een dagboekje maken en daar dan zelf op reflecteren.

Woensdag appdag: Book Creator

Met Book Creator maak je je eigen boek op de iPad. De app is in de maand december voor de helft van de prijs en kost nu 1,79 euro. Je kunt hierin plaatjes, video’s en zelfs ook gesproken teksten of muziek toevoegen. In deze blogpost van het Dominicus College lees je wat je allemaal nog meer kunt doen met deze app. Eigenlijk kun je deze app voor iedere les gebruiken. Wij koppelen vandaag een les geschiedenis aan deze app!


Links naar appstore

Link naar appstore Apple: https://itunes.apple.com/nl/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8

Deze app is niet ontwikkeld voor Android of Windows8.

Leerdoel

PO: kerndoel 53 – De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

 • Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800): groep 5/6/7/8: de leerlingen weten van de slavenarbeid op de plantages, hoe de slaven hier werkten en hoe er gestreefd werd naar de afschaffing van de slavernij

VO: Tijdvak 7 De tijd van pruiken en revoluties (1700-1800):

 • VMBO basis/kader: slavering en slavenhandel in voorbeelden herkennen en in voorbeelden motieven tegen slavernij en slavenhandel herkennen
 • VMBO gemengd/theoretisch: voorbeelden van slavernij en slavenhandel beschrijven en motieven voor de afschaffing van slavernij en slavenhandel beschrijven
 • HAVO/VWO: de relatie leggen tussen slavenhandel en slavenarbeid op plantages en relatie leggen tussen het abolitionisme en het Verlichtingsdenken

Tip! Trek dit onderwerp door naar de tijd waarin de slavernij echt werd afgeschaft en wat er nu nog zichtbaar is in de samenleving.

Opdracht
Laat de leerlingen een interactief boek over de slavernij maken. Geef afhankelijk van de doelgroep voorbeelden waar ze uit kunnen putten en stel eisen aan het eindresultaat op basis van de leerdoelen. De leerlingen kunnen ook andere apps gebruiken om bijvoorbeeld podcasts of video’s/animaties te maken over de slavernij die ze vervolgens in hun boek zetten.

Kies er eventueel voor om het thema slavernij in deelthema’s op te delen en ieder(e) (groepje) leerling(en) een eigen thema te geven. Ze maken dan allemaal een hoofdstuk in het uiteindelijke klassenboek over de slavernij.

Een prachtige bron is de website www.geschiedenisleraar.nl van Jan-Wolter Smit (werkzaam op de Waerdenborch als iPad-coördinator en geschiedenisdocent). Hij geeft de tip om de serie De Slavernij Junior in deze lessen te gebruiken.

Voorwaarden

 • één iPad per leerling of groepje leerlingen met Book Creator en eventueel andere apps om te gebruiken om het boek te maken
 • informatie waar de leerlingen uit kunnen putten, bronnen die zij kunnen gebruiken over slavernij zoals bijvoorbeeld de televisieserie over De Slavernij
 • de app iBooks (gratis) om de boeken vanuit een digitale boekenkast te lezen
 • eventueel een gezamenlijke Dropbox (of andere cloud-opslag-dienst) om de gemaakte boeken/hoofdstukken met elkaar te delen

Stappenplan

 1. bespreek de opdracht, maak indien nodig nog een uitgewerkte opdrachtomschrijving
 2. bespreek de bronnen waaruit de leerlingen kunnen putten
 3. stel eisen aan het eindresultaat en zorg ervoor dat de leerlingen deze helder voor de geest hebben
 4. laat de leerlingen (desgewenst in groepen) een eigen boek/hoofdstuk maken volgens de gemaakte afspraken
 5. begeleid de leerlingen in het maken van de interactieve boeken
 6. zorg dat de boeken/hoofdstukken ergens opgeslagen worden (bijvoorbeeld in een Dropbox of op een weblog) en niet alleen op de iPad zelf blijven staan
 7. geef de leerlingen eventueel een podium om hun boek toe te lichten of te presenteren
 8. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Met Book Creator kun je de kinderen thuis ook prachtige boeken laten maken. Maak bijvoorbeeld een boek over het kerstfeest en wat de verschillende opvattingen zijn: christelijke achtergrond, de kerstman, verschillende kerstbomen en waarom we bomen versieren, hoe vieren wij kerst thuis? Ze kunnen hierin ook een dagboek bijhouden om na de vakantie te laten zien wat ze hebben gedaan.

Woensdag appdag: rijmen!

Op deze dag dat Sinterklaas in het land is, kan een appidee rondom rijmen en gedichten natuurlijk niet uitblijven. Er zijn heel veel apps die je wat werk uit handen nemen. Deze apps helpen je bijvoorbeeld om rijmwoorden te vinden en er zijn zelfs apps die je hele gedichten voor je maken. Maar het is natuurlijk nog veel leuker om het dichten niet aan de rijmpiet over te laten maar te ontdekken hoe creatief je zelf bent!

 

Links naar appstore
Er is een groot aantal apps om gedichten te maken. Hier een greep uit de mogelijkheden:

iOS Apple:

Android:

Leerdoel

PO

 • kerndoel 9 – Schriftelijk onderwijs
  De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
 • kerndoel 11 – Taalbeschouwing, waaronder strategieën
  Taalbewustzijn groep 1/2: opzeggen van rijmpjes samen met iemand anders, individueel opzeggen van rijmpjes, herkennen van eindrijm, toepassen van eindrijm en ontdekken en produceren van rijm

VO

 • VMBO en HAVO/VWO – onderbouw – Nederlands
  Domein A 2: Lezen van fictie: verhalen en gedichten in eigen woorden navertellen

Opdracht
Ga met de leerlingen een app bekijken en maak hen bewust van de verschillende vormen van gedichten. Wanneer zij qua niveau aan andere soorten van gedichten toe zijn (niet alleen de standaard rijmschema’s), behandel deze dan en daag hen uit gedichten te maken volgens andere rijmschema’s. Kunnen zij ook deze andere rijmschema’s in gedichten van elkaar ontdekken?

Voorwaarden

 • één iPad per leerling of groepje leerlingen met een rijm-app
 • een aantal gedichten met voorbeelden op het niveau van de leerlingen
 • kennis van gedichten en rijmschema’s

Stappenplan

 1. bespreek de opdracht, maak indien nodig nog een uitgewerkte opdrachtomschrijving
 2. bespreek de voorbeelden van verschillende rijmschema’s (als niveau dit toelaat)
 3. laat de leerlingen (desgewenst in groepen) een eigen onderwerp en rijmschema bedenken en een gedicht maken
 4. begeleid de leerlingen in het maken van creatieve gedichten
 5. zorg dat de gedichten ergens opgeslagen worden (bijvoorbeeld in een Dropbox of op een weblog)
 6. geef de leerlingen eventueel een podium om hun gedicht voor te dragen
 7. als de leerlingen nog tijd over hebben kunnen zij hun gedicht met beeldmateriaal ondersteunen en hier ook hun creativiteit op los laten
 8. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Laat een gedichtengenerator je helpen om zoveel mogelijk gedichten voor pakjesavond te produceren en maak ook allemaal een eigen gedicht. Wie herkent de gedichten die gemaakt zijn door de gedichtengeneratoren?

Woensdag appdag: iMovie

In iMovie voor de iPad kun je twee type filmpjes maken: projecten en trailers. Een project is een filmpje waarin je zelf regisseur bent. Je stukjes mogen zo lang duren als je wil en zijn direct te importeren vanuit je filmrol. Ook kun je er je eigen muziek onder zetten, bijvoorbeeld iets wat je zelf gemaakt hebt met Garageband. Deze leerlingen leggen op dit filmpje uit hoe het allemaal moet. Met een trailer maak je een filmtrailer met je eigen filmpjes. Deze functie is alleen met muziek en tekst en dus niet geschikt voor spreekvaardigheid.

Links naar appstore
Link naar appstore Apple: https://itunes.apple.com/nl/app/imovie/id377298193?mt=8

Er is helaas geen iMovie voor Android of Windows8, maar er zijn in de beide stores wel veel apps te vinden om video’s te bewerken. Deze zijn veelal vergelijkbaar met de opties om een project te maken in iMovie.

Leerdoel

PO – kerndoel 14 – De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. Tussendoel groep 7 en 8 bij engels in het basisonderwijs (niet tweetalig): Engels spreken in alledaagse situaties

VO - onderbouw – Engels

Domein C: Gesprekken voeren

 • C 1 – informele gesprekken:
  VMBO: groeten/afscheid, voorstellen, reageren, vragen welbevinden
  HAVO/VWO: gevoelens uiten, persoonlijke standpunten
 • C 3 – zaken regelen
  VMBO: om dingen vragen, aanbieden, bedanken, reageren
  HAVO/VWO: mening geven, voorstellen doen voor oplossen problemen, nemen beslissingen, omgaan met klachten, situaties op reis

Domein D: Spreken

 • D 1 – monologen:
  VMBO: informatie over zichzelf geven
  HAVO/VWO: eenvoudige beschrijving interesse, gebeurtenis herhalen, dromen, uitleggen, toelichten
 • D 2 – publiek toespreken:
  VMBO: mededeling voorlezen aan een groep, iets aankondigen
  HAVO/VWO: mededingen doen in een groep, eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden

Opdracht
Er zijn heel veel onderwerpen binnen de Engelse les waar een filmpje van gemaakt kan worden. Op die manier kan spreekvaardigheid geoefend worden. Leerlingen kunnen zelf het resultaat bekijken en als zij niet tevreden zijn een scène opnieuw opnemen.

Bespreek met de leerlingen van welk thema of onderwerp een filmpje gemaakt moet worden. Zij moeten een aantal scènes opnemen en eventueel in een groepje een rollenspel spelen. Kies er eventueel voor om een aantal verplichte woorden in het filmpje te laten opnemen.

Tips!

Voorwaarden

 • één iPad per leerling of groepje leerlingen met de app iMovie (€ 4,49)
 • kennis van het maken filmpje en eventueel het maken van een script
 • kennis van de app iMovie en de bediening ervan
 • onderwerp waarmee bovenstaande leerdoelen geoefend worden

Stappenplan

 1. bespreek de opdracht, maak indien nodig nog een uitgewerkte opdrachtomschrijving
 2. maak groepjes leerlingen en bespreek de taken: scriptmaker, filmer, editor, acteur, regisseur en laat hen deze taken uitwisselen
 3. laat de leerlingen desgewenst een script maken (bijvoorbeeld met een mindmap-app)
 4. begeleid de leerlingen in het opnemen van de filmpjes en het editen
 5. zorg dat de filmpjes opgeslagen zijn en eventueel ge-upload worden
 6. geef de leerlingen individueel feedback op hun spreekvaardigheid
 7. organiseer een show-event (als de leerlingen dat goed vinden) om de filmpjes te laten zien
 8. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Laat uw kind een vakantiefilmpje maken van foto’s of filmpjes die in de vakantie zijn opgenomen en hier in het Nederlands of Engels een voice-over onder inspreken.

Woensdag appdag: Motion Math

Breuken is iets dat veel leerlingen lastig vinden. Ook al hebben ze het inzicht, snel rekenen met breuken blijft moeilijk. De app Motion Math is een app waar de inhoud al in zit: breuken oefenen. De app maakt rekenen met breuken verslavend. Je gebruikt de bewegingssensor van de iPad en houd hem recht voor je in twee handen. Zodra de game begint moet de leerling elke keer een breuk oplossen door naar links of rechts te bewegen. De breuk valt dan op de lijn onderaan. Als hij goed valt dan gaat de score omhoog. Grappig detail, in de score zit ook altijd een breuk. Gaat het niet goed dan krijgt de leerling eerst een aanwijzing in de vorm van een pijltje de goede kant op. Gaat het vervolgens deze poging ook mis dan ontstaan er op de lijn streepjes om aan te geven hoe de breuk is opgebouwd. Er komen zowel breuken in cijfers, procenten als taartpuntjes naar beneden. De lijn wijzigt soms van 0-1 naar min 2 tot 2. Het nadeel is wel dat als je de app stopt, je helemaal opnieuw moet beginnen. Het resultaat slaat de app niet op. Maar stoppen is toch geen optie, als je eenmaal begint aan dit breukenspel wil je gewoon doorgaan en worden breuken leuk!

Links naar appstore

Er is wel een aantal breuken-apps (fractions) in de Android-store, maar niet vormgegeven zoals een bewegende game. Deze zijn dus moeilijk vergelijkbaar.

Leerdoel

PO – kerndoel 29 – getallen en bewerkingen: de leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Tussendoelen groep 7/8: handig vergelijken van benoemde breuken door met die breuken te opereren op een daartoe geschikte ondermaat (meer/minder) en handig rekenen met procenten in operatorsituaties door gebruik te maken van ankerpunten in situaties, hand kiezen voor het omzetten van breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen, ook in situaties waarin deze begrippen door elkaar voorkomen.

VO - onderbouw – getallen (en variabelen):
VMBO – subdomein B1: getallen, getalsystemen en -relaties

 • 4.5: breuken en decimale geetallen in hun verschillende schrijfwijzen herkennen en gebruiken bij het maken van berekeningen
 • 4.6: eenvoudige breuken en decimale getallen binnen situaties in elkaar omzetten, vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenlijn

VMBO – subdomein B2: rekenen met getallen

 • 5: in situaties eenvoudige berekeningen uitvoeren met eenvoudige breuken, negatieve getallen, decimale getallen en grote getallen

HAVO/VWO – onderbouw – getallen en variabelen

 • 5: positieve en negatieve getallen, grote en kleine getallen, breuken en decimale getallen gebruiken en hun onderlinge samenhang beschrijven
 • 5.5: de schrijfwijze van breuken en decimale getallen herkennen en gebruiken

Opdracht
Verdeel de klas in niveaugroepen op dit leergebied. Organiseer een wedstrijd waarbij de leerlingen tegen andere kinderen spelen die op hun eigen niveau rekenen met breuken met de app. Anders is het niet leuk spelen voor de leerlingen die hier juist in uitblinken (ze winnen toch) of juist moeite mee hebben (ze verliezen altijd). Als er één leerling extreem op een ander niveau rekent (in positieve of negatieve zin), geef deze leerling dan een andere rol. Bijvoorbeeld als hulp-spelleider bij de wedstrijd in de klas. Laat de leerlingen in hun niveaugroep voor een bepaalde afgesproken tijd spelen. En laat hen een screenshot maken met behaalde resultaat, alleen met een screenshot kan objectief vergeleken worden. Eventueel kun je winnaars van groepen nog weer tegen elkaar laten spelen en zo een echte competitie maken als blijkt dat leerlingen het niveau waarop jij ze had ingedeeld kunnen overstijgen en zo dus een eerlijke competitiepartner voor een andere leerling zijn geworden. Wie is de winnaar?

Voorwaarden

 • één iPad per leerling (wanneer je niet beschikt over één iPad per leerling kun je dit per niveaugroep spelen) met de app MotionMath (€ 2,69 voor iPad-versie en € 1,79 voor iPhone/iPod-versie)
 • leerlingen hebben kennis van de opbouw van een breuk, getallenlijn, kommagetallen, etc
 • leerlingen weten dat het woord less minder betekent, het woord equal gelijk en het woord more meer (komt voor in de game)
 • leerlingen kunnen screenshot maken van het scherm

Stappenplan

 1. de leerlingen weten hoe een breuk werkt of leg hen dit (als ze er om vragen, dan is de behoefte aanwezig) nogmaals kort uit
 2. verdeel de teams op niveau
 3. leg de spelregels uit en leer leerlingen eventueel hoe ze een screenshot maken (homeknop en aanknop tegelijk indrukken)
 4. zet eventueel een grote klok aan die aftelt
 5. begeleid de leerlingen die vastlopen en geef hen verlengde instructie
 6. wijs aan het einde per groep een winnaar aan en bepaal of zij nog verder tegen elkaar strijden
 7. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Heeft uw kind moeite met breuken? Dan is dit een must-have-game waarmee ze goed kunnen oefenen. Besteed aandacht aan de score en laat uw kind uitleggen welke levels hij/zij allemaal al heeft gedaan. Vraag vooral naar de verschillen tussen de levels en waarom dat moeilijk of makkelijk is. Als u toevallig pizza of pannenkoeken eet, kunt u een vergelijking maken met één van de levels.

Woensdag appdag: Ubersense

Deze blogpost is gebaseerd op een lesidee van Paul van de Sande, docent Lichamelijke Opvoeding/Bewegingsonderwijs aan het Hondsrug College te Emmen. 

Met Ubersense kun je als coach bewegingen analyseren. Vergelijkbare apps zijn Coach’s Eye of Slo Pro. Je neemt de beweging op en kunt deze in slow motion afspelen om details zichtbaar te maken, (aan)tekeningen maken bij bewegingen of met je stem een uitleg toevoegen. Vaak kun je deze filmpjes ook op een online platform van de app delen met anderen. Tijdens de Olympische spelen worden professionele applicaties voor deze activiteiten gebruikt, maar met deze apps kom je als sport-docent al een heel eind!

 

Links naar appstore

Leerdoel
PO - kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren – Leerlijn ‘Over de kop gaan’:

 • onderbouw: rollen op een schuin vlak tot zit of duikelen over een duikelstang op buikhoogte en landen op een mat
 • middenbouw: rollen op een horizontaal verhoogd vlak of duikelen achterover en terug (onder rekstok en om rekstok) en vanaf groep 5/6 rollen met aanloop, duikelen aan ringen en borstwaarts-om met hulp
 • bovenbouw: rollen verhoogd vlak, korte aanloop en mini-tramp, muursalto en borstwaarts-om tot steun

VO - onderbouw – bewegen verbeteren:

 • eindterm 54 – door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire uit te breiden
 • eindterm 55 – de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen

En uiteraard is de app ook inzetbaar bij veel tussendoelen voor VMBO/HAVO/VWO bovenbouw met bewegingsactiviteiten. Denk aan VMBO LO1/K5 Turnen, LO1/K7 Atletiek, HAVO/VWO Domein B Bewegen subdomein 2 Turnen nr 3 of subdomein 4 Atletiek nr 5.

Opdracht
Ga in viertallen bezig met het oefenen van de Fosbury Flop. Film elkaar met de app Ubersense en geef elkaar feedback. Met je groepje ga je de verschillende fasen van het hoogspringen analyseren en uitwerken: aanloopfase, afzetfase, zweeffase, landingsfase. Deel je kennis en de uitkomsten van jullie analyses met elkaar om de kennis te verspreiden en ga werken aan de fasen waar jij vooruitgang kunt boeken. Zet per persoon onderstaande stadia (3 filmpjes) in chronologische volgorde, zodat de docent het proces kan zien:

 1. niveau bij aanvang
 2. niveau halverwege na feedback
 3. eindresultaat na veelvuldig oefenen

Een voorbeeldfilmpje van een correct uitgevoerde Fosbury Flop zie je hier:  http://www.ubersense.com/video/view/MLU6E4gt

Voorwaarden

 • één iPad per 4 leerlingen met de app Ubsersense
 • internetverbinding voor het uploaden van de filmpjes
 • kennis van de beweging die uitgevoerd moet worden. Mocht je een andere beweging dan de Fosbury Flop willen toelichten, zorg dan voor een filmpje voor de leerlingen met een correct voorbeeld.

Stappenplan

 1. de leerlingen hebben kennis van het gewenste resultaat, dus in dit geval: laat de leerlingen het filmpje van de Fosbury Flop zien
 2. bespreek de opdracht
 3. maak een overzicht waaraan de verschillende fasen moeten voldoen
 4. geef de leerlingen een korte uitleg over de app
 5. maak groepjes van 4, eventueel ingedeeld op bewegingsniveau van de leerlingen
 6. laat de leerlingen de verschillende fasen van de voorbeeldsprong analyseren
 7. begeleid leerlingen in het filmen, feedback geven en het oefenen van de beweging
 8. verzamel per leerling je informatie op een overzichtelijke manier (3 stadiafilmpjes per persoon)
 9. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Met de app Ubersense kunnen ook andere bewegingen geanalyseerd worden. Laat de jongste van het gezin een beweging bedenken en deze van alle familieleden opnemen. Is er verschil? Komt dit verschil door leeftijd?

Woensdag appdag: Educreations

Deze blogpost is gebaseerd op een lesidee van Janneke Jansen-Bakker, docente Frans aan het Hondsrug College te Emmen. 

Educreations is een digibordapp. Vergelijkbare apps zijn Explain Everything, ScreenChomp en ShowMe. Het is een app waarin je op een whiteboard foto’s of tekst kan invoegen en hier vervolgens met verschillende kleuren pennen aantekeningen bij kan maken. Het verschil met een tekenapp is dat je in verschillende dia’s kunt werken en dat er een opname-functie in de app zit. Met de app kun je dus eenvoudig een filmpje maken. Dit maakt de app ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld instructies te maken voor leerlingen (flipped classroom).

Links naar appstore

Link naar appstore Apple:

Deze app is niet ontwikkeld voor Android. De apps voor Android hebben helaas geen multi-dia en opname-functie. Mocht u een app kennen voor Android die vergelijkbaar is met Educreations, wilt u dit ons dan laten weten?

Leerdoel
PO – er is ditmaal gekozen voor het vak Frans. Dit vak wordt niet gegeven op de basisschool. Maar uiteraard is het lesidee eenvoudig te vertalen naar bijvoorbeeld een les Engels of Nederlands.

VO

 • VMBO – spreekvaardigheid – A1 en A2: Kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen familie en woonomgeving te beschrijven. Voor bovenbouw aanvullen met andere mensen, leefomstandigheden, opleiding en huidige of meest recente baan.
 • HAVO/VWO – spreekvaardigheid – de doelstellingen voor HAVO/VWO onderbouw zijn gelijk aan de doelstellingen voor VMBO bovenbouw.

Opdracht
De leerlingen gaan hun familieleden (fictief of echt) voorstellen en vertellen wat de familierelatie is. Daarbij vertellen ze wat hun naam en leeftijd is. Laat de leerlingen met behulp van de app Educreations een stamboom maken van hun (fictieve) familie. Desgewenst kunnen zij een andere familiestamboom uitwerken, bijvoorbeeld die van de opnieuw herkozen president Obama. Zij maken hierbij gebruik van het vocabulaire dat ze geleerd hebben en illustreren de opdracht met plaatjes, tekeningen en foto’s. Het ingesproken filmpje in Educreations laat de hele stamboom zien met details.

Voorwaarden

 • iPad met de app Educreations
 • internetverbinding voor het uploaden van de filmpjes en eventueel het zoeken van informatie
 • informatie om de stamboom vorm te geven
 • vocabulaire om de familie te kunnen voorstellen, namen en leeftijden te kunnen uitspreken

Stappenplan

 1. de leerlingen hebben het vocabulaire geleerd
 2. laat de leerlingen informatie verzamelen over de stamboom, zij mogen deze illustraties ook zelf maken met bijvoorbeeld een tekenapp
 3. geef de leerlingen een korte uitleg over de app: hoe voeg je plaatje in, hoe voeg je tekst in, hoe teken je, hoe maak je meerdere dia’s en hoe neem je op?
 4. bespreek de opdracht en maak indien nodig een uitgewerkte opdrachtomschrijving
 5. laat de leerlingen bedenken hoe de opbouw van hun filmpje is (welke informatie op welke dia en welke tekst wordt erbij uitgesproken?)
 6. begeleid de leerlingen bij het opnemen van het filmpje
 7. let op: in Educreations kun je niet een deel van je filmpje opnieuw opnemen, wel kun je tussen de dia’s door de opname stoppen om even op je spiekbriefje/script te kijken
 8. laat de leerlingen hun filmpjes uitwisselen en vraag hen elkaar feedback te geven
 9. laat de leerlingen hun filmpje (link in een e-mail bijvoorbeeld) sturen ter beoordeling
 10. neem de filmpjes en de beoordeling op in het spreekdossier
 11. bespreek de activiteit, wat vonden leerlingen ervan en wat hebben ze ervan geleerd?

Tip voor thuis
Met de app Educreations kun je alle kanten op. Laat uw kind met allerlei foto’s en tekeningen bijvoorbeeld een toekomstige stamboom van de familie maken!